PUI háttér
HU EN
Profizmus
Precizitás
Partnerség

MUNKADÍJ

Az Iroda az Ügyvédi tv. által meghatározott keretek között a nemzetközi standard árak figyelembevételével határozza meg díjainak mértékét. Az adott ügyféllel történt személyes megbeszélést követően, az ügy megismerését ajánlattétel követi, majd annak elfogadása után minden esetben tényvázlatban és megbízási szerződésben rögzítjük a feladatainkat és a honoráriumot.