PUI háttér
HU EN
Profizmus
Precizitás
Partnerség

Közvetítés és eljárásvitel

Az Iroda biztosítja a megbízó számára eseti, vagy tartós jelleggel az érdekkörében felmerült vitás ügyek hatékony és gyors rendezését. A vitás ügyek rendezésének a bírói út nem az egyetlen megoldása, így az Iroda támogatja a vitás ügyek békés úton, tárgyalásos úton vagy közvetítő igénybevételével kerüljenek rendezésre.